Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”

MAR
left right
Międzynarodowa, Interdyscyplinarna Konferencja: „Uzależnienia – Problem Cywilizacji XXI wieku" III Konferencja Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR” 21-23 maj Gdańsk www.metadonowy.pl


Konferencja Szkoleniowo-Certyfikująca Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR” dla fachowych pracowników medycznych programów substytucyjnych, Gdańsk,18-24 maj 2015 rok www.podwojnadiagnoza.pl
Lokalizacja

Hotel Novotel Gdańsk Marina
ul. Jelitkowska 20
80-342 GDAŃSK, POLSKA, POLAND

informacje i zgłaszanie chęci uczestnictwa: Julia Feit - Koordynator Konferencji j.feit@domsueryder.org.pl

Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień zajmuje się holistycznym spojrzeniem dotyczącym przeciwdziałania uzależnieniom i zapobieganiu używania substancji psychoaktywnych jak również rozpoznawania, leczenia osób uzależnionych od różnych środków psychoaktywnych i/lub uzależnionych behawioralnie oraz stosowania metod wspomagających leczenie uzależnień. Jednym z ważnych celów Stowarzyszenia jest edukacja w najbliższym czasie zaplanowano przeprowadzenie dwóch konferencji: Międzynarodowa, Interdyscyplinarna Konferencja: „Uzależnienia – Problem Cywilizacji XXI wieku" III Konferencja Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR” 21-23 maj Gdańsk www.metadonowy.pl
Konferencja Szkoleniowo-Certyfikująca Stowarzyszenia Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR” dla fachowych pracowników medycznych programów substytucyjnych, Gdańsk,18-24 maj 2015 rok www.podwojnadiagnoza.pl
Stowarzyszenie Substytucyjnego Leczenia Uzależnień „MAR”ul. Rzeźniackiego 1D, 85-791 Bydgoszcz, j.feit@domsueryder.org.pl medsystem@medsystem.pl tel/faks: +48 52 343 37 37

REGON 341402711
NIP 5542920544
numer konta: Bank Zachodni WBK S.A. 03 1090 1896 0000 0001 2084 3085
Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie leczenia osób uzależnionych i współdziałanie w usprawnianiu opieki nad osobami uzależnionymi, wyznaczanie celów, kierunków oraz zasad kształcenia celem podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób prowadzących leczenie osób uzależnionych, integracja osób zajmujących się zagadnieniami leczenia osób uzależnionych i wspieranie aktywności naukowej dotyczącej uzależnień i tematyki podwójnej diagnozy, rozpoczynanie i uczestniczenie w działaniach promocyjnych na rzecz leczenia osób uzależnionych, podnoszenie i utrzymywanie wysokiej jakości świadczeń zawodowych leczenia osób uzależnionych, rozpoczynanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowywania i stałego doskonalenia przepisów prawnych regulujących leczenie osób uzależnionych, rozpowszechnianie zawodowych zasad etycznych i czuwanie nad ich przestrzeganiem, prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej uzależnień, wspieranie i rozwijanie niebiologicznych metod leczenia uzależnień, prowadzenie prac badawczych lub naukowych.
tabela-cel